Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ang Pangunahing Agham Ng Mga Virus

Upang ihinto ang pagkalat ng mga banta ng nakakahawang sakit—kabilang ang COVID-19—ang sinumang nagtatrabaho sa isang pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay nangangailangan ng pundasyong kaalaman sa pagkontrol sa impeksiyon at dapat na maunawaan at maging handa na ipatupad ang mga protocol at pamamaraan sa pagkontrol sa impeksyon sa buong araw ng kanilang trabaho, kasama ang bawat pangangalaga sa pasyente aktibidad at pakikipag-ugnayan sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang Project Firstline ng CDC ay isang collaborative ng magkakaibang mga kasosyo sa pangangalagang pangkalusugan at pampublikong kalusugan na nagsama-sama upang magawa iyon. Isang espesyal na pasasalamat para sa Kagawaran ng Kalusugan ng Maryland para sa isinaling bersyon na ito.

Mangyaring magpatala at pagkatapos ay magpatuloy sa nilalaman sa ibaba.