Courses

5: How COVID 19 Spreads, A Review

How COVID 19 Spreads, A Review To stop the spread of infectious disease threats—including COVID-19—anyone working in a healthcare facility needs a foundational knowledge of infection control and must understand and be ready to implement infection control protocols and procedures throughout their work day, including during every patient care activity and healthcare interaction. CDC’s Project […]

5: How COVID 19 Spreads, A Review Read More »

4: How Viruses Spread Form Surfaces To People

How Viruses Spread Form Surfaces To People To stop the spread of infectious disease threats—including COVID-19—anyone working in a healthcare facility needs a foundational knowledge of infection control and must understand and be ready to implement infection control protocols and procedures throughout their work day, including during every patient care activity and healthcare interaction. CDC’s

4: How Viruses Spread Form Surfaces To People Read More »

3: How Respiratory Droplets Spread COVID 19

How Respiratory Droplets Spread COVID 19 To stop the spread of infectious disease threats—including COVID-19—anyone working in a healthcare facility needs a foundational knowledge of infection control and must understand and be ready to implement infection control protocols and procedures throughout their work day, including during every patient care activity and healthcare interaction. CDC’s Project

3: How Respiratory Droplets Spread COVID 19 Read More »

2: The Basic Science of Viruses

The Basic Science of Viruses To stop the spread of infectious disease threats—including COVID-19—anyone working in a healthcare facility needs a foundational knowledge of infection control and must understand and be ready to implement infection control protocols and procedures throughout their work day, including during every patient care activity and healthcare interaction. CDC’s Project Firstline

2: The Basic Science of Viruses Read More »

1: Concept of Infection Control

Concept of Infection Control To stop the spread of infectious disease threats—including COVID-19—anyone working in a healthcare facility needs a foundational knowledge of infection control and must understand and be ready to implement infection control protocols and procedures throughout their work day, including during every patient care activity and healthcare interaction. CDC’s Project Firstline is

1: Concept of Infection Control Read More »

4: Ki jan viris gaye

Ki jan viris gaye Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

4: Ki jan viris gaye Read More »

3: Ki jan viris gaye

Ki jan viris gaye Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

3: Ki jan viris gaye Read More »

2: Syans debaz nan viris

Syans debaz nan viris Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

2: Syans debaz nan viris Read More »

1:Konsèp Kontwòl Enfeksyon an

Konsèp Kontwòl Enfeksyon Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak swen

1:Konsèp Kontwòl Enfeksyon an Read More »