Haitian Creole

4: Ki jan viris gaye

Ki jan viris gaye Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

4: Ki jan viris gaye Read More »

3: Ki jan viris gaye

Ki jan viris gaye Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

3: Ki jan viris gaye Read More »

2: Syans debaz nan viris

Syans debaz nan viris Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak

2: Syans debaz nan viris Read More »

1:Konsèp Kontwòl Enfeksyon an

Konsèp Kontwòl Enfeksyon Pou sispann pwopagasyon menas maladi enfektye yo—ki gen ladan COVID-19—nenpòt moun k ap travay nan yon etablisman swen sante bezwen yon konesans fondamantal nan kontwòl enfeksyon epi yo dwe konprann epi yo dwe pare pou aplike pwotokòl kontwòl enfeksyon ak pwosedi pandan tout jounen travay yo, ki gen ladan pandan chak swen

1:Konsèp Kontwòl Enfeksyon an Read More »